Kem 2021

Välkommen till
Webbinarium KEM 2021
22 april 9.00-12.00

Varmt välkommen till Kem 2021 ett webbinarium med de senaste nyheterna och händelserna från branschen. Vi träffas digitalt för att ta del av erfarenheter, information och intressanta debatter. Kem 2021 håller igång hela förmiddagen 22 april 9.00-12.00

En nyhet inför årets Kemkonferens är att vi erbjuder räddningstjänsterna en s.k Grupplicens. Detta innebär att ni får fritt antal inloggningar för att möjliggöra att så många av era medarbetare som möjligt inom er organisation ska kunna följa konferensen. De räddningstjänster som köper Grupplicens får också tillgång att se konferensen i efterhand.
Mer information hittar du här.

Programmet på KEM 2021 kommer att innehålla


Aktuell händelse ”Utsläpp av biogas på bussdepå i Örebro”

Kemambulansen värdefull kompetens vid CRBNE-händelse

Nationell energigasberedskap – var står vi?

Åtgärdskalender CBRNE

Nytt fluorfritt skum på väg

Indikering och exponering av HF-gaser


Kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen

Kemkonferensen arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Kemkonferensen riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, Sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Varmt välkommen till webbinarium KEM 2021!

Kem 2021 arrangeras av

KEM 2021 Kem 2021 - Webbinarium 22 april - Kem 2021

Anmäl dig nu!

Pris: 1.475 (ex moms)