Kem 2021

Välkommen till KEM 2021
Webbinarium, 7 oktober

Varmt välkommen till Kem 2021, ett webbinarium med de senaste nyheterna och händelserna från branschen. Vi träffas digitalt för att ta del av erfarenheter, information och intressanta debatter. Kem 2021 håller igång hela förmiddagen 7 oktober 9.00-12.00.  

KEM-konferensen som i år arrangeras för 21:e året i rad, vänder sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag, organisationer och myndigheter som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet. Precis som tidigare kommer vi på webbinariet den 7 oktober att presentera nyheter från branschen och gå igenom och utvärdera ett antal aktuella händelser tillsammans med de inblandade aktörerna som varit på plats.


Programmet på KEM 2021 kommer bl.a. att ta upp följande ämnen:

  • Ammoniakolycka på E6 Ängelholm
  • Brand i styckegodsbil med handsprit E6 Munkedal – smittsäker olycksplats
  • Säve rangerbangård samverkan räddningstjänsten och trafikverket
  • Hur kan Kemiakuten stödja räddningstjänsten vid en insats?
  • rescEU skapar förutsättningar för stärkt CBRN-beredskap i Sverige och Europa
  • Vad händer vid gränspassage av farliga ämnen?


Grupplicens för hela den egna organisationen

En nyhet inför årets Kemkonferens är att vi erbjuder räddningstjänster, myndigheter och företag en Grupplicens. Detta innebar att ni får fritt antal inloggningar för att möjliggöra att så många av era medarbetare som möjligt inom er organisation ska kunna följa konferensen. De som köper Grupplicens får också tillgång att se konferensen i efterhand.

Varmt välkommen till webbinarium KEM 2021!

Kem 2021 arrangeras av

KEM 2021 Kem 2021 - Webbinarium 7 oktober - Kem 2021